Vi prosjekterer og monterer stålpiper i nybygg og etablerer piper i eksisterende bygg enten det er hytte eller hus. Vi utfører rehabilitering av de fleste typer piper og skorsteiner da disse blir slitt eller tatt av elde. Ved stor slitasje eller stort preg av alder på pipen kan du bli pålagt av tilsynet å rehabilitere pipen eller skorsteinen. Kontakt oss vis du er usikker på tilstanden til pipen eller skorsteinen din slik at vi kan komme på befaring.

Kontakt oss gjerne om du ønsker referanser